Kampen for metanreduktion, regnbuerettigheder og færre regler for landmænd

SOMMERHILSEN

Endnu et år er gået i Europa-Parlamentet. Snart kan mit team og jeg holde sommerferie, og det ser vi meget frem til. For vi har løbet stærkt de seneste måneder. Vigtige forhandlinger har kørt på højtryk indtil nu, og jeg har kæmpet for at sætte mit aftryk på EUs kommende klima- og fødevarestrategier i forhandlingslokalet.


Desværre er flere forhandlinger foregået virtuelt, og jeg glæder mig til, at jeg forhåbentlig igen kan mødes med mange flere kolleger på den anden side af sommerferien.

I år holder jeg ferie på solrige Bornholm. Senere står høsten for døren, og jeg glæder mig til at være bondemand. Men inden da vil jeg gøre status på nogle af de ting, som meget af min tid er gået med på det seneste. Der er heldigvis en masse at skrive hjem om.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Metanreduktion baner vejen til klimamålet

Jeg vil lægge ud med en rigtig god nyhed. For jeg har haft ansvaret for Europa-Parlamentets udspil til at sænke metanudledningen fra landbruget. Og vi har for nylig vedtaget mine forslag til EUs kommende metanstrategi med et stort flertal. Det er jeg meget stolt af.

 

Strategien skal nemlig bidrage til at nå vores mål om klimaneutralitet i 2050. For mig er det helt afgørende, at vejen dertil er at reducere metanudslippet frem for at reducere antallet af dyr i staldene.

 

Derfor har jeg foreslået, at vi fokuserer på særligt tre ting. For det første skal EU undersøge potentialet i at ændre dyrenes fodersammensætning, så køerne bøvser mindre metan. Vi skal også udvikle teknologien til at omdanne vores gylle fra landbruget til biogas, så vi i fremtiden kan flyve på kokasser og kompost. Og så bør metanreduktion indgå i fremtidig klimamærkning på for eksempel mælk og kød, så klimaftrykket er tydeligt for forbrugeren ved køledisken.

Fælles regler for dyretransporter

En anden politisk sejr, som jeg også vil dele med jer, handler om dyretransporter. Vi arbejder nemlig på at forbedre dyrs forhold under transport. Og jeg har stået i spidsen for at formulere min gruppes holdning til dyretransporter i EU.

 

Mine kolleger i gruppen var heldigvis enige med mig i, at vi skal kæmpe for fælles regler for alle dyretransporter i EU og sikre, at vi implementerer de eksisterende regler bedre. Og så skal vi sætte større fokus på ansvarsfordelingen mellem landmænd, dyrlæger og transportører, når vi fragter dyrene.

 

Som landmand er det en hjertesag for mig, at dyrene har gode forhold både i stalden og under transport. Derfor ser jeg meget frem til vores videre arbejde efter sommerferien.

Sidste år fulgte jeg en grisetransport fra Fyn til Tyskland og fik syn for sagen, inden jeg tog hul på arbejdet.

EU hejser regnbueflaget

I foråret vedtog Europa-Parlamentet, at EU er en frihedszone for LGBTI-personer. Det er vigtigt signal for mig at sende! Men flere EU-lande fifler desværre med vores demokratiske principper. I Ungarn og Polen bliver basale menneskerettigheder lige nu trådt under fode.

 

For nylig vedtog Ungarn for eksempel en ny lov, der forbyder børn at lære om homoseksualitet og kønsidentitet. I protest demonstrerede jeg sammen med mine kolleger mod loven. For vi må og skal ikke acceptere, at EU-lande undertrykker minoriteter. Der skal være plads til alle i vores europæiske fællesskab. Og vi skal lukke pengekassen for lande, der ikke overholder vores fælles værdier.

På billedet demonstrerer jeg mod Ungarns seneste angreb på menneskerettigheder. Og jeg har pakket flaget, for i august deltager jeg i World Pride i København. Det ser jeg frem til. Foto: Renew Europe.

Minkskandalen skal kulegraves

Når vi nu er ved de demokratiske spilleregler, vil jeg også lige knytte en bemærkning til en sag, der optager mig derhjemme. For jeg følger fortsat minkskandalens udvikling tæt. Den sag må og skal vi til bunds i.

 

Loven skal være lige for alle. Uanset om man er slagter, skolelærer eller statsminister. Der må ikke være forskelsbehandling mellem det private og det offentlige. Et brud på grundloven skal have konsekvenser. Ellers sætter vi grundloven ud af kraft. Og vaklende demokratier i vores nabolande som Ungarn og Polen viser, hvor vigtig vores danske grundlov er.


Jord til Bord-strategien står sin dom efter sommerferien

Sidst, men ikke mindst har Jord til Bord-strategien været på forhandlingsbordet. Og der har været fuld gas på kedlerne op til sommerferien. Det er nemlig EUs nye fødevarestrategi, der skal danne rammen om EUs fremtidige, bæredygtige fødevarepolitik. En vigtig dagsorden for mig!

 

Som strategiens navn afslører, arbejder vi med fødevarerne hele vejen fra jord til bord. Altså, fra hvordan vi skal dyrke og producere vores fødevarer, til hvordan vi skal handle med varerne og mærke dem i butikkerne. For det skal være let for forbrugerne at tage sunde og klimavenlige valg ved køledisken.

 

Forhandlingerne har stået på længe, og inden sommerferien landede vi et kompromis på politisk niveau. Det er ikke perfekt, men samarbejdet omkring bordet har været rigtig godt. Og vi har nu et fornuftigt udgangspunkt, som endnu en gang understreger landbrugets vigtige rolle i den grønne omstilling.

 

God sommer!

Afgørelsens time er efter sommerferien, når endelige afstemning finder sted. Jeg er spændt på resultatet. Det kan jeg fortælle meget mere om i efteråret. Indtil da vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer!