Solidt dansk aftryk på fællesskabet

Det europæiske fællesskab er utroligt vigtigt for Danmark. Som selvstændig erhvervsdrivende i over 35 år ved jeg, hvor meget EU betyder for vores hverdag. Netop derfor er det afgørende, at Danmark engagerer sig i samarbejdet og forsøger at sætte et dansk præg på EU-reglerne. Jeg stillede op til Europa-Parlamentet for at kæmpe for at gøre en forskel. Og takket være mange gode danskeres støtte lykkes det mig at blive valgt med et løfte om at arbejde for særligt fire mærkesager:

En grønnere fremtid

Vores børn og børnebørn fortjener en bæredygtig klode, hvor de kan have en lykkelig fremtid. Derfor skal vi løfte resten af EU op på dansk niveau. Danmark har længe haft den grønne førertrøje, og den skal vi beholde ved at fortsætte den ambitiøse klimakamp, som er båret af vores dygtige erhvervsliv. Men vi er nødt til at booste klimakampen i resten af EU, hvis det virkelig skal batte. Jeg arbejder for større klima- og miljøambitioner i det europæiske fællesskab. Læs mere om mine klimasejre under klima- og miljøkamp ovenfor.

Bedre rammer for danske landmænd

Danske landmænd er nogle af de bedste og grønneste i verden, og det skal vi være stolte af. Præcis derfor er det vigtigt, at vi har nogle som repræsenterer dansk landbrug i EU – og det gør jeg. Vi skal have gjort europæisk landbrug endnu grønnere, så vi kan blive klimaneutrale i 2050, men det kræver, at EU understøtter omstillingen. Jeg kæmper for, at den fælles landbrugspolitik bliver grønnere, mere fornuftig og at danske løsninger får en central rolle. Læs om mine sejre under grønt landbrug ovenfor.

Mere fornuftige EU-regler

Alt for mange erhvervsdrivende bøvler med unødvendigt bureaukrati, som begrænser væksten og lysten til at drive virksomhed. Særligt små- og mellemstore virksomheder døjer nogle gange med unødig EU-administration. I stedet for at kvæle initiativet og virkelysten med bureaukrati skal vi i EU hjælpe erhvervslivet med at blomstre, så vi skaber velstand, vækst og mere velfærd til glæde for os alle. Det er er helt centralt for mit arbejde i Europa-Parlamentet.

Respekt for menneskerettigheder i alle EU-lande

Som borger i EU skal man have frihed til at være, den man er. desværre oplever alt for mange EU-borgere at blive undertrykt på grund af deres seksualitet. For mig er det en altafgørende værdi for fællesskabet, at der skal være plads til alle, og derfor arbejder jeg for, at EU siger fra over for de medlemslande, der tillader undertrykkelse af minoriteter.