Mærkesag

Grønt landbrug

Vi skal nå vores fælles EU-mål om klimaneutralitet i 2050, og her er landbruget en afgørende spiller. Landmænd kan og vil gerne bidrage endnu mere til klimakampen. Det kræver, at EU sætter de rette rammer, som understøtter landbrugets indsats for klimaet og miljøet. Netop dét er helt fundamentalt for mig som medlem af Europa-Parlamentets landbrugsudvalg. Faktisk er det i landbrugsudvalget, at jeg har vundet nogle af mine største politiske sejre, som alle bidrager til en grønnere fremtid.

Landbrug, klima og miljø er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er det hinandens forudsætninger. Det mit mantra som parlamentariker. Derfor er jeg stjernestolt over de forslag, det er lykkedes at samle et flertal bag og få vedtaget. For eksempel kæmpede jeg for, at Europa-Parlamentet blev enig om den grønneste landbrugsreform nogensinde. Reformen vil sætte rammerne for landbrugspolitik helt frem til 2027.

Asger Christensen

Klimakampen

Min største succes var blandt andet at få støtte til mit forslag om en ny model for støtte, der giver mere plads til natur på marker, og som samtidig skåner landmænd for besværligt bureaukrati.

Jeg har også fået opbakning til mine forslag om, at landmænd skal have bedre muligheder for at lagre CO2 i jorden. Kort fortalt er ideen at suge CO2 ud af atmosfæren og så lagre den i jorden, hvilket kan være et vigtigt instrument i klimakampen. Det kræver imidlertid, at EU etablerer ordninger, der støtter landmænd i formålet. Min ide bakkede et bredt flertal op om, da parlamentet vedtog sit forslag til en ny europæisk Klimalov.

Nedbringe metan-udslippet

I begyndelsen af 2021 blev jeg derudover den ansvarlige pennefører for parlamentets bud på en strategi til at begrænse metan-udledningen fra landbruget. Metan er en kraftig drivhusgas, som blandt andet dannes i køers maver og udledes, når de bøvser. For at nå vores europæiske klimamål skal vi nedbringe metan-udslippet markant. Løsningen er ny teknologi og nye fodersammensætninger. Færre køer og grise i EU er ikke svaret på udfordringen, da produktionen så bare flytter ud af Europa til andre lande, hvor klimaaftrykket kan være langt værre. Metan-strategien skal bidrage til at nå målet om klimaneutralitet i 2050.