Mærkesag

Mindre bureaukrati for virksomheder

Fornuften skal altid være i førersædet, når politikere vedtager nye love. Efter mere end 35 år som selvstændig erhvervsdrivende ved jeg, at sund fornuft og faglighed altid skal komme først. EU er centralt for os danskere, men nogle gange bliver de administrative byrder for voldsomme og unødvendige. Når vi i Europa-Parlamentet lovgiver, er det vigtigt, at vi træffer beslutninger, der gavner vores virksomheder og borger fremfor at belaste dem. Politikere bør således have erfaring fra den virkelige verden – og det har jeg.

For at vores virksomheder kan skabe vækst og jobs, skal vi skabe de rette rammer. Bureaukratiet må aldrig aflive gode initiativer eller erhvervslivets virkelyst. Vores erhvervsliv spiller en helt central rolle for vores velfærdssamfund, og det skal EU understøtte med regler, som lader virksomheder vokse og blomstre uden at blive tynget af administrative opgaver, der særligt hæmmer mindre firmaer.

Asger Christensen

Knoklet for at skaffe opbakning

Præcis derfor har jeg blandt andet kæmpet for, at landmænd får lettere ved at kæmpe for klima og biodiversitet. Konkret har jeg siden mine første dage i parlamentet knoklet for at skaffe opbakning til mit forslag om at ændre modellen for støtte til landbrug i EU, så der gives plads til mere natur, hvilket gavner klimaet, miljøet og biodiversiteten. I nørdet EU-jargon kaldes det bruttoarealmodellen. Den vil gøre det muligt at have små områder med eksempelvis træer og buske, som i dag skal fældes eller klippes, hvis landmanden skal undgå at miste støtte.

Modellen vil gavne klimaet

Fødevareministeriet har bekræftet, at modellen vil gavne klima, miljø og biodiversitet – og så vil den endda være god for statskassen, da myndighederne spares for noget af den rigide kontrol, de i dag udfører under den nuværende støttemodel.

En anden ting, som jeg stadig arbejder for, er at begrænse den utroligt lange liste af datokrav, som landmænd skal leve op til. Problemet er, at reglerne bliver så firkantede, at det nogle gange ikke giver mening. Det er nødvendigt at give større fleksibilitet, så erhvervsdrivende kan tilpasse sig til lokale forhold.